• The dawn of  the NGI era
  • NGI impact
  • The NGI … “stacks”
  • NGI stack I : by the people ... for the people
  • NGI stack II : from bits ... to beings
  • Opening NGI stack windows : an exemplar use case
  • Widening the ... NGI windows