Εκδήλωση ενδιαφέροντος Developers

OSWINDS

Η ερευνητική ομάδα OSWINDS του Τμ. Πληροφορικής του ΑΠΘ (http://oswinds.csd.auth.gr/) καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος developers με άριστη τεχνογνωσία στην επιστήμη υπολογιστών και πολύ καλή εμπειρία τουλάχιστον σε μία από τις τεχνολογίες/γλώσσες : Go, Java, C#, C++/C, Python, Javascript ώστε να εξετασθεί πιθανή συνέργεια στα πλαίσια Ευρωπαικού ερευνητικού προγράμματος που περιλαμβάνει υλοποίηση με blockchain τεχνολογίες. Εκδήλωση ενδιαφέροντος με αναλυτικό βιογραφικό με email στον κ. Αλέξανδρο Μπερμπέρη (aberb@csd.auth.gr) μέχρι την Τετάρτη 4/10/17.